"Ә" hərfilə başlayan kitabların sayı: 1 kitabın ünvanı