"R" hərfilə başlayan kitabların sayı: 2 kitabın ünvanı