"V" hərfilə başlayan kitabların sayı: 12 kitabın ünvanı