"d" hərfilə başlayan kitabların sayı: 8 kitabın ünvanı
 • 1
  Müəllif: i. Əmini
  Naşir: ümum dünya əhlibeyt cəmiyyəti
  Nəşr olunma yeri və yarixi: - - ؛ 1372
 • 2
  Müəllif: i. Əmini
  Naşir: ümum dünya əhlibeyt cəmiyyəti
  Nəşr olunma yeri və yarixi: - - ؛ 1372
 • 3
  Müəllif: i. Əmini
  Naşir: ümum dünya əhlibeyt cəmiyyəti
  Nəşr olunma yeri və yarixi: - - ؛ 1373
 • 4
  Müəllif: i. Əmini
  Naşir: ümum dünya əhlibeyt cəmiyyəti
  Nəşr olunma yeri və yarixi: - - ؛ 1375
 • 5
  Müəllif: İsmayıl Əhmədov
  Mövcud olduğu kitabxanalar: Other
  Naşir:
  Nəşr olunma yeri və yarixi: -
 • 6
  Mütərcim: TӘRCÜМӘ ЕDӘN:АZӘR TURАN
  Mövcud olduğu kitabxanalar: Other
  Naşir: --
  Nəşr olunma yeri və yarixi: -
 • 7
  Mütərcim: AĞABALA MEHDİYEV
  Mövcud olduğu kitabxanalar: Other
  Naşir:
  Nəşr olunma yeri və yarixi: -
 • 8
  Mütərcim: Əli Nur
  Mövcud olduğu kitabxanalar: Other
  Naşir: --
  Nəşr olunma yeri və yarixi: -