"V" hərfilə başlayan bütün müəlliflərin sayı: 1 kitabın ünvanı